0
 • MADDE 1)
  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
  A) SATICI BİLGİLERİ
  Adı Soyadı / Ünvan : Ali TOPRAK / NAT BİLİŞİM YAZILIM EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Adres : Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. 21/11 Çankaya - Ankara
  Telefon : +90 533 685 2825
  E-Posta : ydsatak@gmail.com
  B) ALICI BİLGİLERİ
  Adı Soyadı / Ünvanı :
  T.C. Kimlik No :
  Doğum Tarihi :
  Doğum Yeri :
  Kimlik Seri No :
  Adres :
  Telefon :
  E-Posta :
  Mevzuat gereği satıcı tarafından alıcıya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla alıcının tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, mevcut olacak değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda
  SATICININ sorumlu tutulamayacağı, ALICI tarafından kabul ve beyan olunur.
  C) KISALTMALAR
  İş bu Sözleşmede ;
  1)‘Ali TOPRAK’’ SATICI olarak
  2)‘’…………………………………………….’’ ALICI olarak ;
  3) Ali TOPRAK ve’…………………………………….’’ müştereken TARAFLAR
  4)Platformda ve https://egitim.ydsatak.com’un sunduğu ders kaynağı, materyalleri (kitap vb..) ve uygulamalar ‘’HİZMET ‘’
  olarak,
  5)Kişilerin hesaplarına aktif edilen ders videoları ; ‘’’DİJİTAL ÜRÜN’’ olarak
  6)‘’MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ ‘’ kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır.
  MADDE 2)
  SÖZLEŞMENİN KONUSU:
  2.1 İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait https://egitim.ydsatak.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin verilmesi, mevcut olduğu hallerde yan
  ürünlerinin ve basılı emtianın teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  2.2 Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, mevcut hallerde teslimat koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini,
  bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

  2.3 https://egitim.ydsatak.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
  MADDE 3)
  SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ:
  3.1 Elektronik ortamda satın alınan hizmetin cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, sipariş edilen ürünleri teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı
  olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

  Alınan hizmet :
  Adı, kodu : ………………………………………………………………………………..
  Toplam satış bedeli : …………………………………………………
  Ödeme şekli : Kredi kartı – Banka havalesi (EFT)
  Teslim edilecek kişi :
  Telefon Numarası :
  Teslim Edilecek Adres :
  Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
  Fatura Adresi :
  Vergi Dairesi :
  Vergi Sicil Numarası :
  3.2 ALICI, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği hizmetin, dijital kullanım ve sipariş verilen basılı emtia bedeli; seçtiği ödeme yöntemi ile SATICI tarafından tahsil olunur. Alıcı, satın aldığı hizmet paketi
  kullanım süresi içinde olabilecek paket fiyatı değişikliklerinden etkilenmeyecektir. Süre sonunda, seçmiş olduğu paketler, güncel fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.
  3.3 Satın alınan hizmet kapsamındaki ürünler; satıcı tarafından alıcının belirttiği adresine kargo yoluyla gönderilecektir.
  3.4 SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta
  adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap
  alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
  3.5 Alıcı tarafından satın alınan birden fazla hizmet paketi mevcutsa, her paket için ayrı satış sözleşmesi düzenlenir. Alıcı ve satıcının, sözleşmeye dayalı sorumluluğu her hizmet paketi için ayrı olarak değerlendirilecektir.
  MADDE 4)
  SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER:
  4.1 Sözleşme tarihi, ALICI tarafından dijital kullanım hizmet paketinin satın alındığı veya ilgili basılı emtianın siparişinin onayının verildiği tarihidir.
  4.2 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen
  ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak
  bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 15 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek
  taraflı olarak işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğmuş olacaktır.
  MADDE 5)
  SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  5.1 SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve
  taahhüt eder.
  5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://egitim.ydsatak.com adresinden ancak velileri aracılığıyla satın alma işlemi yapabilir. SATICI, ALICININ veya ALICININ yetkilisinin sözleşmede belirttiği doğum tarihinin doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICININ doğum tarihini yanlış yazmasından dolayı SATICIYA hiçbir şekilde sorumluluk
  yüklenemeyecektir.
  5.3 SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak
  ALICI, SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.
  5.4 https://egitim.ydsatak.com adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile ve banka havale/EFT ödeme yoluyla hizmet alımı yapılabilir. Alıcı tarafından talep olunan hizmetin işleme alınma zamanı, dijital kullanım hizmet bedelinin
  kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya havale/EFT yoluyla satıcının banka hesabına ödemenin yapıldığı andır. Kapıda Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
  MADDE 6)
  ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  6.1 ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

  6.2 ALICI, hizmet paketi talebi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
  6.3 ALICI, whttps://egitim.ydsatak.com internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün veya hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları..vs.
  satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi
  olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

  6.4 Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup
  bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  6.5 ALICI, ürünlerin teslimi sırasında zarar görmüş paketleri teslim almayarak; aracı firmaya(kargo şirketine) tutanak tutturmakla mükelleftir. Aracı firma çalışanı teslim ettiği pakette hasar meydana gelmediğini iddia ediyorsa; alıcı, ilgili
  paketin teslimat sırasında açtırılarak ürünlerin hasarsız teslim edilip edilmediğini kontrol ettirmekle ve ürünün teslimattaki durumu hakkında tutanak tutturma hakkını haizdir. Ancak; söz konusu siparişin teslimatı gerçekleştirildikten sonra aracı firma yetkilinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sipariş alıcı tarafından kabul edilmediği ve bu durumun tutanak ile tespit edilmesi halinde ilgili tutanağın bir sureti 2 iş günü içinde satıcının https://egitim.ydsatak.com adresine bildirilmelidir. Bu durum, satıcı tarafından uygun görüldüğü takdirde, gerekli işlemler yapılacaktır.
   
  6.6 ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICININ yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.
  6.7 ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICININ defter, belge ve kayıtlarının HMK ilgili maddeleri uyarınca kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.
  MADDE 7)
  SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ:
  7.1 SATIN ALMA
  7.1.1 ALICI, satın almak istediği hizmeti https://egitim.ydsatak.com internet sitesi üzerinde seçer, seçtiği hizmetin KDV dahil tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos cihazı üzerinden işleme alınır. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICIYA sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir.
  Gerekirse ALICIDAN bankası ile görüşmesi istenebilir.
  7.1.2 Satın alınmak istenen hizmet paketinin ve basılı emtianın alınma zamanı, hizmet paket bedelinin veya ilgili basılı emtianın bedelinin tahsil edildiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICIYA aynı veya benzer nitelikte ve fiyatta başka bir hizmet sunulabilir. Ya da ALICININ arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir hizmet satılabilir veya sipariş iptal edilebilir.

  7.1.3 Sözleşme konusu hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

  7.1.4 SATICI, ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

  7.2 ÖDEME
  7.2.1 https://egitim.ydsatak.com internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale/EFT ile satın alabilme imkanları sunulmuştur. Havale yoluyla ödemede, alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve TELEFON NUMARASININ yazılması gereklidir.
  7.2.2 Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7.3 SEVKİYAT (Olası mevcut hallerde) :
  7.3.1 Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, talep edilen hizmet paketi veya basılı emtia satın alınmış olur. Satışa sunulan ürün ALICININ belirttiği teslimat adresine kargo yoluyla gönderilir. Kargo şirketi ile ALICI’nın teslimata
  ilişkin bilgilerinin paylaşılmasına; ALICI tarafından onay verildiği kabul edilir. 7.3.2 Sipariş verilen Ürün/ürünler SATICININ anlaşmalı olduğu kargo ile ALICININ adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 iş günüdür. ALICIYA önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 iş günü uzatılabilir. Mücbir sebep halleri saklı olup; mücbir sebebin var olması halinde iş bu gönderim sürelerine riayet edilmez ve durumun hal ve koşullarına göre gönderim süresi uzayabilir veya teslimat iptal edilebilir. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

  7.3.3 Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu
  sarkmalardan dolayı ALICI SATICIYA herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya
  ALICININ yerinde olmamasına ilişkin hususlarda SATICI sorumlu değildir.
  7.3.4 Eğitim kaynaklarının hangi amaçla çoğaltılması, taranması ve satışın yapılması yasaktır. Aksine bir durumda satıcı tarafından alıcı hakkında yasal işlemlere başlanacağı ve satıcının bu sebeple uğramış olduğu tüm zararları
  alıcıdan tazmin edilecektir.
  7.3.5 Gönderilen ürünler kişinin sorumluluğundadır. İlgili ürünün kaybolması, unutulması veya çalınması gibi durumlarda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.
  MADDE 8)
  ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR: 
  8.1 Satıcı, iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde hareket etmektedir. Ayrıca; İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

  8.2 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Videolar kopyalanabilir ürün kategorisinde olduğu için cayma hakkı bulunmayan hizmettir. ALICı'nın https://egitim.ydsatak.com adresinde üyelik hesabında eğitim tanımlandığı andan itibaren cayma hakkı yoktur.   • MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI CAYMA HAKKI PROSEDÜRÜ

 • Eğitimlerde ŞİFRELEME SİSTEMİ YER ALMAKTADIR. Sizler sadece şifresine sahip olduğunuz eğitimi açabilirsiniz. Bu noktada CAYMA HAKKINI Kullanmak istediğiniz zaman ŞİFRELERLE ERİŞİM SAĞLADIĞINIZ EĞİTİMLERİ KULLANMIŞ SAYILACAKSINIZ. ŞİFRESİNE SAHİP OLMADIĞINIZ EĞİTİMLERİ KULLANMAMIŞ SAYILACAKSINIZ.  Bu noktada CAYMA HAKKINA GÖRE YAPILACAK IADE ŞU ŞEKİLDE HESAPLANMAKTADIR. 
 • 1. FATURANIZDA YER ALAN KDV TUTARI (ZORUNLU DEVLETE ÖDENEN TUTARDIR- KAYIT OLDUĞUNUZ İLK 7 GÜN İÇERİSİNDE FATURA İPTALİ YAPILABİLDİĞİ İÇİN 7 GÜN İÇERİSİNDE İADE EDENLER KDV TUTARINI ÖDEMEZLER)
 • 2. KULLANDIĞINIZ EĞİTİMLER 1 AKADEMİK SAAT(40 DK) KELİME EĞİTİMİ 30 TL VE 1 AKADEMİK SAAT(40 DK) GRAMER/OKUMA/ SORU TİPLERİ VB EĞİTİMLER 20 TL ÜZERİNDEN HESAPLANIR VE  KULLANDIĞINIZ EĞİTİM SÜRESİ İLE ÇARPILIR. YABANCI HOCALARLA YAPILAN ÖZEL DERSLER: 25 Dakika ders 150 TL , 40 Dakikalık Grup Dersler 150 TL olarak hesaplanır. 
   ÖRNEK: 40 AKADEMİK SAAT KELİME EĞİTİMİ ALAN BİRİSİ İÇİN 40x30= 1200 TL KULLANIM BEDELİ 40 SAAT OKUMA EĞİTİMİ ALMIŞ BİRİSİ İÇİN 40x20 = 800 TL KULLANIM BEDELİ
 • 3. TOPLAM KAYIT ÜCRETİNİZİN %10 ORANINDA KAYIT/KONTENJAN İŞGAL BEDELİ
 • 4. SİZLERE GÖNDERİLEN HERBİR KİTAP İÇİN 150TL YAYIN BEDELİ 
  SONUÇ OLARAK KDV+ KAYIT BEDELİ + KULLANILAN EĞİTİM BEDELİ + YAYIN BEDELİ HESAPLANIR, YAPTIĞINIZ ÖDEME MİKTARINDAN KALAN TUTAR İADE EDİLİR. 


 • 8.1 ÖZEL HÜKÜMLER :
  8.1.1 Söz konusu satıma konu hizmetlerde yer alan DERS NOTLARI alıcıya sadece 1 KEZ gönderilmektedir. Basılı emtiası bulunan hizmetlerde yer alan kaynakların PDF gönderimi yapılmayacak olup; istisnai hallerde satıcının inisiyatifi ile alıcıyı mağdur bırakmamak için gönderdiği satın alınan hizmete ait kayıt altına alınarak gönderdiği PDF dosyaları hiçbir şekilde çoğaltılamayacak olup; aksi taktirde satıcının uğrayacağı tüm zararlar alıcıdan tazmin edilecektir. Ayrıca basılı emtiası olmayan satıma konu hizmetlerde alıcıya sadece PDF gönderimi yapılacaktır. Bu PDF’ler kullanıcıya özel olduğundan çoğaltılması ve paylaşılması durumunda satıcının uğrayacağı zararla alıcıdan tazmin edilecektir.
  8.1.2 YDSATAK sadece kendisini geliştirmek isteyen adaylara eğitim sunar. Hizmetlerini satma hakkını kendinde saklı tutar.  İNGİLİZ ANABİLİM DALI mezunlarına veya YDSATAK prensiplerine uymayan kişilere EĞİTİM SATMAZ.
  8.1.3 Ürünlerin kendisini geliştirmek isteyen adaylar yerine ürünleri kopyalamak için kayıt olan adayları engellemek ve eğitimlerin verimliliğini arttırmak için bilimsel açıdan  gelişim ve ilerleme gösteren eğitim sıralamasının bozulmaması amacıyla, satın alınan eğitimlerde şifreleme sistemi yer almaktadır, şifreleri program koçu veya bilgi işlem personeli tarafından alabilirsiniz. Bir önceki programın bittiği KİTAP GÖRSELİ İLE BELGELENMEDEN ileri şifreler gönderilmez.
  8.1.4. Eğitimlerde kiralama sistemi vardır, yani belirli bir süre içerisinde kullanım hakkına sahipsiniz. Eğitim süreniz bittiği zaman eğitimleriniz kapatılır, kullanmadığınız eğitimler için hak talep edilemez. Eğitim süreniz yaklaştığı zaman eğitimleri kopyalamak adına ileri veya kalan şifrelerin hepsini talep edilemez..  Eğitim şifreleri sadece kitapla eş değer çalışmalarınıza göre gönderilmektedir.
  8.1.5 Siteye üye kullanıcı EĞİTİM ŞİFRELERİ İLE TÜM MADDELERİ ANLADIĞINI VE BU NOKTADA İTİRAZ ETMEYECEĞİNİ KABUL EDER. 

 • HİZMET BEDELİ
  Platformda ve www.egitim.ydsatak.com’un sunduğu VIDEO İÇERİKLERİ  kapsamaktadır. Öğrenciye sunulan ek dersler, canlı dersler, koçluk hizmetleri ve kitaplar hizmet bedeline dahil değildir. ÜYE bu hizmetlerde hak talep edemez. Kitaplar, eğitimlerle eş ilerlemektedir. Bu noktada, mevcut eğitimi bitirmezse ileri eğitimlerde kullanılacak olan kendisine hediye edilmesi vaat edilen diğer kitapları alamaz, hak talep edemez.  
  a- ALICI üyelik hesaplarına eğitimler tanımlandıktan sonra cayma hakkı yoktur. 
  b- Basılı emtianın kargo sürecinde yıprandığı ve hasar gördüğü için tekrar satışa elverişsiz olması sebebiyle kesinlikle iadesi yoktur. 
  c- Satıcının inisiyatifinde olan ek dersler, canlı dersler, takviye dersler ve koçluk hizmetleri işlenen ders saati olarak hesaplanmaz. Olası İade süreçlerinde dikkate alınmaz.

  ALICININ ÜRÜNÜ KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

ALICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.


 • MADDE 9)
  GİZLİLİK:
  9.1 ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIYA bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak ve aynı
  kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar saklı kalmak kaydıyla alıcı, satıcıya kişisel verilerin kullanılması iznini vermektedir.
  9.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde
  bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.
  MADDE 10)
  DİJİTAL ÜRÜN KULLANIMI
  10.1 Basılı mecmualar’nın belirttiği  adresine 1 KEZ gönderilir ve tekrar talep edilme hakkı söz konusu değildir. Gönderilen mecmualar eser sahibinin izni olmadan bir başkasına devredilemez ve izinsiz çoğaltılamaz. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde ürünü satın alan 1.derece sorumlu hakkında gerekli cezai işlemler başlatılacaktır ve söz konusu ürüne yönelik tüm maddi haklar eser sahibine ALICI tarafından ödenmesi peşinen kabul edilir.
  10.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.

  MADDE-11)
  HÜKÜMSÜZLÜK :
  11.1 Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir. 11.2 Tarafların Kendilerine Sözleşme İle Tanınan Hakların Birinden Vazgeçmesi; Bu sözleşmenin uygulanması
  sırasında, Tarafların; sözleşme ile kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da birkaçından tümü ile ya da bir bölümü ile vazgeçmeleri ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü davranmaları, ya da karşı Tarafa, Sözleşme ile öngörülenden daha fazla zaman tanımaları; Sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtikleri anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilenmeyecek kısıtlamayacaktır.

  MADDE 12)
  Ydsatak sadece yabancı dil öğrenmek amacıyla eğitim alan kişilere hizmet sunar. Üniversitelerin YABANCI DİL BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ VE MEZUN OLAN KİŞİLERE HİZMET SUNMAZ. Hali hazırda İNGİLİZCEYİ BİLEN KİŞİLERİN AMAÇLARI SADECE SİSTEMİ ÖĞRENMEK, EĞİTİM FORMATINI KOPYALAMNAKTIR. Bu noktada, HERHANGİ BİR KULLANICININ YABANCI DİLLER ALANINDAN MEZUN OLMASI, YADA FARKLI KURSLARIN ÇALIŞANI OLMASI HALİNDE EĞİTİMİ SONLANDIRILIR. SÖZLEŞME İHLALİ OLARAK İADESİ YAPILMAZ.

  MADDE 13) 
  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
  13.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Satışın gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

  MADDE 14)
  EK KURALLAR
  13.1 Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve
  gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
 • Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı
  bilgileri,
 • Ürün(ler)’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler, Ürün(ler)in teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
 • Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül
  puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
  1. ALICI’ nın Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Kalan Kullanımı
  • KULLANICI, satın alınan ÜRÜN’ ü ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye, Ön Bilgilendirme Formuna ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, ÜRÜN’ ü yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını
  • KULLANICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ÜRÜN kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını
  • Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

   1. KULLANICI’ nın Fikri ve Sınai Haklar Hükümlerini İhlali ve Yaptırımı

  KULLANICI, İşbu Sözleşmenin 6.1. hükmüne aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

  • SATICI’ nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’ ya herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 5.000.000 TL (beşmilyon TL) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • SATICI’ nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.
  • KULLANICI, SATICI’ nın hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.
  • KULLANICI’ nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’ nın işbu Sözleşmeyi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, KULLANICI’ ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve KULLANICI’ nın dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

   

   1. KULLANICI’ nın Yükümlülükleri
  • KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’ nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
  • KULLANICI, SATICI’ nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

   1. KULLANICI’ nın Beyanları
  • KULLANICI, online eğitim programı satın alındıktan sonra sınavda elde ettiği başarıyı gösterir belgeyi (sınav sonuç belgesi, yerleştirme sonuç belgesi vb.) SATICI’ ya iletmesi durumunda, belgenin SATICI tarafından kullanılmasına muvafakat verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca
  uygun araçlar-yöntemler

  YÜRÜRLÜK

  1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.
  2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

 

Yasal Uyarı:
egitim.ydsatak.com web sitesi içerisindeki her türlü yazılı ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi, (download edilmesi), ekran veya ses kaydedilerek içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması, kişisel cihazlarınızda saklanması veya bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi ve ek olarak, satın alınan eğitim sadece 1 kişi tarafından kullanılabilmekledir. Üye yani eğitimi satın alan kişinin üyelik bilgilerinin farklı kişilerle paylaşılması, ne amaç olursa olsun üye hesabına farklı lokasyonlardan (ip logları ile tespit yapılmaktadır) giriş sağlaması yasaktır.   Aksine davranışlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç teşkil edecek olup, bu tip davranışlarda bulunanhttps://egitim.ydsatak.com sitesinin kullanıcıları, https://egitim.ydsatak.com web sitesinin sahibi olan Ali Toprak'a cezai şart olarak "her bir" ihlal için 100.000 TL'yi ( Yüzbin Türk Lirası) ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Shopping Cart

Loading...