0

ŞARTLAR VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • MADDE 1)
  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
  A) SATICI BİLGİLERİ
  Adı Soyadı / Ünvan : Ali TOPRAK
  Adres : Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet cad. Konur sokak 25/13 Çankaya - Ankara
  Telefon : +90 533 685 2825
  E-Posta : ydsatak@gmail.com
  B) ALICI BİLGİLERİ
  Adı Soyadı / Ünvanı :
  T.C. Kimlik No :
  Doğum Tarihi :
  Doğum Yeri :
  Kimlik Seri No :
  Adres :
  Telefon :
  E-Posta :
  Mevzuat gereği satıcı tarafından alıcıya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla alıcının
  tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, mevcut olacak değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda
  SATICININ sorumlu tutulamayacağı, ALICI tarafından kabul ve beyan olunur.
  C) KISALTMALAR
  İş bu Sözleşmede ;
  1)‘Ali TOPRAK’’ SATICI olarak
  2)‘’…………………………………………….’’ ALICI olarak ;
  3) Ali TOPRAK ve’…………………………………….’’ müştereken TARAFLAR
  4)Platformda ve www.eydsatak.com’un sunduğu ders kaynağı, materyalleri (kitap vb..) ve uygulamalar ‘’HİZMET ‘’
  olarak,
  5)Kişilerin hesaplarına aktif edilen ders videoları ; ‘’’DİJİTAL ÜRÜN’’ olarak
  6)‘’MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ ‘’ kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır.
  MADDE 2)
  SÖZLEŞMENİN KONUSU:
  2.1 İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.eydsatak.com internet sitesinden elektronik ortamda
  siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin verilmesi, mevcut olduğu hallerde yan
  ürünlerinin ve basılı emtianın teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
  Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  2.2 Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri,
  vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, mevcut hallerde teslimat koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili
  tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri
  resmi makamlar vs. konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini,
  bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve
  beyan eder.
  2.3 www.eydsatak.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen
  fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
  MADDE 3)
  SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ:
  3.1 Elektronik ortamda satın alınan hizmetin cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, sipariş edilen ürünleri teslim
  alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı
  olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan
  olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu
  kabul eder.
  Alınan hizmet :
  Adı, kodu : ………………………………………………………………………………..
  Toplam satış bedeli : …………………………………………………
  Ödeme şekli : Kredi kartı – Banka havalesi (EFT)
  Teslim edilecek kişi :
  Telefon Numarası :
  Teslim Edilecek Adres :
  Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
  Fatura Adresi :
  Vergi Dairesi :
  Vergi Sicil Numarası :
  3.2 ALICI, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği hizmetin, dijital kullanım ve sipariş
  verilen basılı emtia bedeli; seçtiği ödeme yöntemi ile SATICI tarafından tahsil olunur. Alıcı, satın aldığı hizmet paketi
  kullanım süresi içinde olabilecek paket fiyatı değişikliklerinden etkilenmeyecektir. Süre sonunda, seçmiş olduğu
  paketler, güncel fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.
  3.3 Satın alınan hizmet kapsamındaki ürünler; satıcı tarafından alıcının belirttiği adresine kargo yoluyla
  gönderilecektir.
  3.4 SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma
  hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta
  adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’nın bu
  süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap
  alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
  3.5 Alıcı tarafından satın alınan birden fazla hizmet paketi mevcutsa, her paket için ayrı satış sözleşmesi düzenlenir.
  Alıcı ve satıcının, sözleşmeye dayalı sorumluluğu her hizmet paketi için ayrı olarak değerlendirilecektir.
  MADDE 4)
  SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER:
  4.1 Sözleşme tarihi, ALICI tarafından dijital kullanım hizmet paketinin satın alındığı veya ilgili basılı emtianın
  siparişinin onayının verildiği tarihidir.
  4.2 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen,
  ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen
  ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir
  sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak
  bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir
  sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 15 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek
  taraflı olarak işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğmuş olacaktır.
  MADDE 5)
  SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  5.1 SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
  hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve
  taahhüt eder.
  5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.eydsatak.com adresinden ancak velileri aracılığıyla satın alma işlemi
  yapabilir. SATICI, ALICININ veya ALICININ yetkilisinin sözleşmede belirttiği doğum tarihinin doğru olduğunu esas
  alacaktır. Ancak ALICININ doğum tarihini yanlış yazmasından dolayı SATICIYA hiçbir şekilde sorumluluk
  yüklenemeyecektir.
  5.3 SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek
  müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak
  ALICI, SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.
  5.4 www.eydsatak.com adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile ve banka havale/EFT ödeme yoluyla
  hizmet alımı yapılabilir. Alıcı tarafından talep olunan hizmetin işleme alınma zamanı, dijital kullanım hizmet bedelinin
  kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya havale/EFT yoluyla satıcının banka hesabına ödemenin
  yapıldığı andır. Kapıda Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen
  ödeme yöntemleri kabul edilmez.
  MADDE 6)
  ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  6.1 ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt
  eder.
  6.2 ALICI, hizmet paketi talebi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen
  ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
  6.3 ALICI, www.eydsatak.com internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri,
  satışa konu ürün veya hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları..vs.
  satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve
  itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi
  olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
  6.4 Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası
  durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup
  bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  6.5 ALICI, ürünlerin teslimi sırasında zarar görmüş paketleri teslim almayarak; aracı firmaya(kargo şirketine) tutanak
  tutturmakla mükelleftir. Aracı firma çalışanı teslim ettiği pakette hasar meydana gelmediğini iddia ediyorsa; alıcı, ilgili
  paketin teslimat sırasında açtırılarak ürünlerin hasarsız teslim edilip edilmediğini kontrol ettirmekle ve ürünün
  teslimattaki durumu hakkında tutanak tutturma hakkını haizdir. Ancak; söz konusu siparişin teslimatı
  gerçekleştirildikten sonra aracı firma yetkilinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sipariş alıcı tarafından
  kabul edilmediği ve bu durumun tutanak ile tespit edilmesi halinde ilgili tutanağın bir sureti 2 iş günü içinde satıcının
  www.eydsatak.com adresine bildirilmelidir. Bu durum, satıcı tarafından uygun görüldüğü takdirde, gerekli işlemler
  yapılacaktır.
  6.6 ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICININ yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve
  kuruluşlara devir ve temlik edemez.
  6.7 ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICININ defter, belge ve kayıtlarının HMK ilgili maddeleri uyarınca
  kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.
  MADDE 7)
  SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ:
  7.1 SATIN ALMA
  7.1.1 ALICI, satın almak istediği hizmeti www.eydsatak.com internet sitesi üzerinde seçer, seçtiği hizmetin KDV dahil
  tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos cihazı
  üzerinden işleme alınır. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler
  ALICIYA sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir.
  Gerekirse ALICIDAN bankası ile görüşmesi istenebilir.
  7.1.2 Satın alınmak istenen hizmet paketinin ve basılı emtianın alınma zamanı, hizmet paket bedelinin veya ilgili basılı
  emtianın bedelinin tahsil edildiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin yerine
  getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi
  durumunda ALICIYA aynı veya benzer nitelikte ve fiyatta başka bir hizmet sunulabilir. Ya da ALICININ arzusu ve seçimi
  doğrultusunda; yeni başka bir hizmet satılabilir veya sipariş iptal edilebilir.
  7.1.3 Sözleşme konusu hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan
  haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 gün içinde
  kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN ilave herhangi bir maddi ve
  manevi zarar talebi olmayacaktır.
  7.1.4 SATICI, ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan
  hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.
  7.2 ÖDEME
  7.2.1 www.eydsatak.com internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale/EFT ile
  satın alabilme imkanları sunulmuştur. Havale yoluyla ödemede, alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini
  yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen
  Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve TELEFON NUMARASININ yazılması gereklidir.
  7.2.2 Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri
  bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili
  hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
  eder.
  7.3 SEVKİYAT (Olası mevcut hallerde) :
  7.3.1 Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, talep edilen hizmet paketi veya basılı emtia satın alınmış olur.
  Satışa sunulan ürün ALICININ belirttiği teslimat adresine kargo yoluyla gönderilir. Kargo şirketi ile ALICI’nın teslimata
  ilişkin bilgilerinin paylaşılmasına; ALICI tarafından onay verildiği kabul edilir.
  7.3.2 Sipariş verilen Ürün/ürünler SATICININ anlaşmalı olduğu kargo ile ALICININ adresine teslim edilecektir. Teslimat
  süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 iş günüdür. ALICIYA
  önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 iş günü uzatılabilir.
  Mücbir sebep halleri saklı olup; mücbir sebebin var olması halinde iş bu gönderim sürelerine riayet edilmez ve
  durumun hal ve koşullarına göre gönderim süresi uzayabilir veya teslimat iptal edilebilir. Ürünler, Kargo şirketlerinin
  adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
  7.3.3 Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu
  hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu
  sarkmalardan dolayı ALICI SATICIYA herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa
  teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya
  ALICININ yerinde olmamasına ilişkin hususlarda SATICI sorumlu değildir.
  7.3.4 Eğitim kaynaklarının hangi amaçla çoğaltılması, taranması ve satışın yapılması yasaktır. Aksine bir durumda
  satıcı tarafından alıcı hakkında yasal işlemlere başlanacağı ve satıcının bu sebeple uğramış olduğu tüm zararları
  alıcıdan tazmin edilecektir.
  7.3.5 Gönderilen ürünler kişinin sorumluluğundadır. İlgili ürünün kaybolması, unutulması veya çalınması gibi
  durumlarda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.
  MADDE 8)
  ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR:
  8.1 Satıcı, iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
  çerçevesinde hareket etmektedir.
  8.2 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Video eğitimler kopyalanabilir ürün kategorisinde olduğu için cayma hakkı bulunmayan hizmettir. ALICı'nın www.eydsatak.com adresinde üyelik hesabında eğitim tanımlandığı andan itibaren cayma hakkı yoktur.  

  8.1 ÖZEL HÜKÜMLER :
  8.1.1 Söz konusu satıma konu hizmetlerde yer alan DERS NOTLARI alıcıya sadece 1 KEZ gönderilmektedir. Basılı
  emtiası bulunan hizmetlerde yer alan kaynakların PDF gönderimi yapılmayacak olup; istisnai hallerde satıcının
  inisiyatifi ile alıcıyı mağdur bırakmamak için gönderdiği satın alınan hizmete ait kayıt altına alınarak gönderdiği PDF
  dosyaları hiçbir şekilde çoğaltılamayacak olup; aksi taktirde satıcının uğrayacağı tüm zararlar alıcıdan tazmin
  edilecektir. Ayrıca basılı emtiası olmayan satıma konu hizmetlerde alıcıya sadece PDF gönderimi yapılacaktır. Bu
  PDF’ler kullanıcıya özel olduğundan çoğaltılması ve paylaşılması durumunda satıcının uğrayacağı zararla alıcıdan
  tazmin edilecektir.
  HİZMET BEDELİ
  Platformda ve www.eydsatak.com’un sunduğu her türlü ders kaynağı, basılı mecmua 
  kapsamaktadır.
  a- ALICI üyelik hesaplarına eğitimler tanımlandıktan sonra cayma hakkı yoktur. 
  b- Basılı emtianın kargo sürecinde yıprandığı ve hasar gördüğü için tekrar satışa elverişsiz olması sebebiyle kesinlikle iadesi yoktur. 
  c- Satıcının inisiyatifinde olan ek dersler, canlı dersler, takviye dersler ve koçluk hizmetleri işlenen ders saati olarak hesaplanmaz. İade süreçlerinde dikkate alınmaz.
  MADDE 9)
  GİZLİLİK:
  9.1 ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIYA bildirdiği bilgiler SATICI
  tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak ve aynı
  kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar saklı kalmak kaydıyla alıcı, satıcıya kişisel verilerin kullanılması iznini
  vermektedir.
  9.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.
  Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde
  bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat
  işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası
  sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart
  hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında
  bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.
  MADDE 10)
  DİJİTAL ÜRÜN KULLANIMI
  10.1 Basılı mecmualar’nın belirttiği  adresine 1 KEZ gönderilir ve tekrar talep edilme hakkı söz konusu
  değildir. Gönderilen mecmualar eser sahibinin izni olmadan bir başkasına devredilemez ve izinsiz çoğaltılamaz. Bu
  gibi durumların tespit edilmesi halinde ürünü satın alan 1.derece sorumlu hakkında gerekli cezai işlemler
  başlatılacaktır ve söz konusu ürüne yönelik tüm maddi haklar eser sahibine ALICI tarafından ödenmesi peşinen kabul
  edilir.
  10.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde
  açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen
  bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri
  sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve
  provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI
  tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri,
  yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.
  MADDE-11)
  HÜKÜMSÜZLÜK :
  11.1 Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından, ya da
  mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin
  ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun
  ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa
  ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir.
  11.2 Tarafların Kendilerine Sözleşme İle Tanınan Hakların Birinden Vazgeçmesi; Bu sözleşmenin uygulanması
  sırasında, Tarafların; sözleşme ile kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da birkaçından tümü ile ya da bir
  bölümü ile vazgeçmeleri ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü davranmaları, ya da karşı Tarafa, Sözleşme
  ile öngörülenden daha fazla zaman tanımaları; Sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtikleri
  anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilenmeyecek kısıtlamayacaktır.
  MADDE 12)
  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
  12.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık
  ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri
  yetkilidir. Satışın gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
  MADDE 13)
  EK KURALLAR
  13.1 Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve
  gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
 • Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı
  bilgileri,
 • Ürün(ler)’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler, Ürün(ler)in teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
 • Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde
  kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar
  (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül
  puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 • İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca
  uygun araçlar-yöntemler

 

Yasal Uyarı:
eydsatak.com web sitesi içerisindeki her türlü yazılı ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi, (download edilmesi), ekran veya ses kaydedilerek içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması, kişisel cihazlarınızda saklanması veya bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi yasaktır. Aksine davranışlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç teşkil edecek olup, bu tip davranışlarda bulunan eydsatak.com sitesinin kullanıcıları, eydsatak.com web sitesinin sahibi olan Ali Toprak'a cezai şart olarak "her bir" ihlal için 100.000 TL'yi ( Yüzbin Türk Lirası) ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Shopping Cart

Loading...